Συστολικός Σταυρός (κάθετη στρόγγυλη σωλήνα – οριζόντιες κοιλοδοκοί)