ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ