Συστολική απλή (κάθετη χοντρή – οριζόντια λεπτή) για στρογγυλές σωλήνες