Συστολική Απλή (κάθετη στρογγυλή σωλήνα – οριζόντια κοιλοδοκός)