Συστολική απλή (κάθετη λεπτή – οριζόντια χοντρή) για στρογγυλές σωλήνες