Συστολική Απλή (κάθετη κοιλοδοκός – οριζόντια στρόγγυλη σωλήνα) με κοιλοδοκό