Συστολική αντιρίδα (κάθετη χοντρή – αντιρίδα λεπτή) για στρογγυλή σωλήνα