Συστολική αντιρίδα (κάθετη λεπτή – αντιρίδα χοντρή ) για στρογγυλή σωλήνα