Σταθερός τροχός βιομηχανικού τύπου σειρά 116 – 118BISA Nylon 6