Ροδέλες πολυκαρβονικών διάφανες με αφρώδη στεγανωτική ροδέλα 42mm