Ράφι φιαλών συρμάτινο ES με βραχίονες L800 T300 λευκό Element System