Προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών clipstech 40mm από αλουμίνιο βαμμένο σε απομίμηση ξύλου