ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΏΜΑΤΑ ( πάχος 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm)