Περιστροφικός τροχός με φρένο βιομηχανικού τύπου σειρά 116 – 118SANT Nylon 6