Περιστροφικός τροχός βιομηχανικού τύπου σειρά 116 – 118BIS Nylon 6