Μεντεσές παραθύρου σιδερένιος με πείρο (σιδερένιο ή χρυσό)