ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Γ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ, ΜΕ ΒΙΔΕΣ)