Κλειδαριά κουτιαστή (εξωτερική) κυλίνδρου DOMUS 96250