Βάση στήριξης clipstech για προφίλ πατωμάτων από πλαστικό (PVC)